DEVRİM YASALARI; ULUS DEVLET VE LAİK CUMHURİYETİN TEMELİDİR!

03 Mart 2021 19:42 Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi 434

Devrim Yasaları; ULUS DEVLET VE LAİK CUMHURİYETİN TEMELİDİR!

3 Mart 1924’ te çıkarılan Devrim Yasalarıyla çağdaşlaşma yolunda büyük bir adım atılarak siyasetle din arasındaki ilişki tamamen ortadan kaldırılmış, Toplumun ümmet olmaktan millet olmaya dönüşümü” için harekete geçilmiş, “Ulus Devlet” olmanın temeli oluşturulmuştur.

Devrim Yasaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Laik, Demokratik düzenin temelidir.

Devrim Yasaları, Cumhuriyet’in saygın, yetkin, üretken yurttaşlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Amaç; aydınlanma, kadın-erkek eşitliği, aklın ve bilimin egemenliği, bağımsızlık, özgürlük ve onurlu yaşamdır.

Öğrenim Birliği (Tevhid-i Tedrisat) yasasıyla Türk Milleti’nin ortak bir eğitim potasından geçirilerek, aynı ulusal değerleri sahiplenmesi, yurttaşlık bilincinin yerleştirilmesi süreci başlatılmıştır. 97 yıl sonra eğitimimizin geldiği nokta ne ulusal ne de laiktir!

Dinselleştirilmiş bir eğitim, toplumu ayrıştırmanın en önemli unsurudur.

Devrim Yasaları Anayasamızın 174. Maddesi ile korunuyor olmasına rağmen Öğrenim Birliği Yasası bugün fiilen uygulanmamaktadır.

Devrim Yasalarına açıkça aykırı olan “Dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz” söylemi, ülkemizde laik rejimin ve dolayısıyla laik eğitim ve çağdaş kamusal düzenin yıkımıdır.

İktidarın Milli Eğitim Bakanı;  “Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” nden “Atatürk ilke ve inkılaplarına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmeleri” ifadeleriyle birlikte; ders kitaplarımızdan, Atatürk’ün din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili sözlerinin ve laikliğin, çıkarıldığını; laikliğin tehlike olarak gösterildiğini, hatta hedef tahtasına konduğunu unutmuş görünse de, biz unutmadık!

Bilimin, aklın sahibi ve koruyucusu olması gereken üniversiteler medreseleştirilmiştir. Sadece ezberleyen, düşünemeyen, bilim üretemeyen, eleştiremeyen, hakkını aramayı bilmeyen, her söylenene inanan, sorgulamayan, tüketen bir nesil yaratılmıştır. Bugün demokratik ve Özerk bir Üniversite istemi ile haklı olarak direnen, atamayla değil, seçimle gelecek bir rektör isteyen öğrencilerimize ve akademisyenlerimize maalesef terörist yaftası yapıştırılmıştır.

Atatürk, cumhuriyeti ilan etmeden önce saltanatı, cumhuriyeti ilan ettikten sonra da halifeliği kaldırmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurmuştur. Bugünkü siyasal İslamcı iktidarın Diyanet İşleri Başkanı, uygulamaları ve beyanlarıyla Atatürk düşmanlığını, Devrim Yasalarına karşıtlığını gizlememektedir. Milli günlerdeki hutbelerden Atatürk’ü çıkarmış, hurafelere yer vermiştir.

Halifeliğin kaldırılması devletin laikleştirilmesi için yapılmış bir devrimdir. Bugün din, açık açık siyasetin odağı haline getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Devrim Yasaları ile kazandığı “Ulus Devlet” ve “Laik Cumhuriyet” nitelikleri yok edilmek istenmektedir. Yapılanlar son derece tehlikelidir.

Ulusal kimliklerini yitirmiş toplumlar sömürge olmaya mahkûmdur!

Laiklik, demokrasinin güvencesidir!

Sicili Laiklik, demokrasi, Cumhuriyet ve Atatürk adına hiç parlak olmayan iktidar partisi tarafından yıllardır dillendirilen ‘’Türksüz ve Atatürksüz Anayasa’’ söylemleri bugün de karşımıza Yeni Anayasa”, “Kurucu Anayasa” söylemlerini getirmiştir. Bunu sıradan bir gündem değiştirme olarak yorumlamak son derece yanlıştır. Hedeflerinde Demokratik Laik Sosyal Hukuk Devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni bitirmek vardır.

Hilafet özlemiyle yanıp tutuşanların karşısında Cumhuriyete ve Devrim Yasalarına sahip çıkmak ya da çıkmamak; geleceğimizi belirleyecektir. Yol ayrımına gelinmiştir. Görev Türk Milletinindir!

3 Mart 1924’ün yani Devrim yasalarının kabul edilişinin 97.yılında; Türk Devrimi’nin kaynağı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olmasına izin vermeyecek en hakiki gerçek olan çağdaşlaşma ve aydınlanma yolunda mücadelemiz yorulmaksızın sürecektir!

Atatürk Devrimcileri,  Devrimleri yaşatma ve uygulama konusundaki kararlılığını her ne pahasına olursa olsun sürdürecektir.

 

2 Mart 2021

ADD Samsun Şubesi

Dr. Işık ÖZKEFELİ

Yorum Ekle

İlk Yorumlayan Siz Olun!
  • Etiketler
Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesine ait, kurumsal bilgiler, güncel haber ve duyurular, etkinlikler, videolar ve galerilerin yayınlandığı resmi web sitesi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi

Zafer Mah. Şevketiye Cad. 54 Gözler Apt. D: 9
İlkadım / samsun

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.